Mal Rejimi Tasfiyesi Uzmanlık Eğitimi

Mal Rejimi Tasfiyesi Uzmanlık Eğitimi

Aile Hukuku’nun en karmaşık konusu malum mal rejimi tasfiyesi. Uygulamada avukatların en çok hata yaptığı ve bilirkişi raporlarının en hatalı geldiği alan da yine bu.

Bu eğitimde katılma alacağı, katkı payı alacağı, değer artış payı alacağı, tasfiye usulü ve sırası dahil mal rejiminin tasfiyesinin tüm aşamalarını örneklerle bulabilirsiniz.

Eğitim, 6 Mayıs - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında hafta içi saat 19:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecek toplam 18 online dersten oluşmaktadır.

*Ener Akademi, iyileştirme çalışmaları kapsamında eğitim tarihi ve eğitimin içeriğini güncelleme hakkını saklı tutar.

*Eğitim sonunda tüm katılımcılara Ener Akademi Katılım Belgesi verilecek olup dileyenler Altınbaş Üniversitesi SEM tarafından düzenlenen e-devlet onaylı katılım belgesi* alabileceklerdir. Altınbaş Üniversitesi Katılım Belgesi KDV dahil 300 TL olup katılımcılar eğitim ücretinden ayrı olarak Havale/EFT ile ödeme yapabileceklerdir.

*Eğitime ait ders kayııtlarını, eğitimin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle daha izleme imkanınız bulunmaktadır.

2,999.00 ₺ -%30 2,099.30 ₺
 • Yasal ve Seçimlik Mal Rejimleri ve Sözleşmeleri - Mal Ayrılığına Geçiş Davası
 • Mal Ayrılığına Geçiş Davası-Mal Rejimi Tasfiyesinde Temel Kavramlar
 • Denkleştirme, Artık Değer, Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı
 • Katılma Alacağında Ayni Talep, Takas ve Borçlu Eşe Tanınan Hakların Kullanımı
 • Eklenecek Değerler ve Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı
 • Ölüm Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi ve Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesinde Şirketlerin Değerlendirilmesi
 • Usul Hukukuna İlişkin Değerlendirmeler
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Tedbir, İstinaf ve Yargıtay Kararları Değerlendirmesi
 • Kira Tespit ve Uyarlama Davaları
 • Av. Derya İÇOZ DEMİREL
 • Av. Mehtap AÇIKSES AKPINAR
 • Av. Sahra DÜZGÜN TUCEL
 • Av. Emin EROL
 • Yargıtay 3. HD Üyesi Hikmet KANIK