İade Şartları

İade Şartları

İade Şartları

Genel:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları eğitimin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan her bir eğitim, belirtilen tarihten itibaren 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcıya online olarak sunulur. Bu süre içinde eğitim gerçekleşmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.Satın alınan eğitimin gerçekleşmesinin imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde uygun iletişim vasıtalarıyla alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

Satın Alınan Eğitim Bedeli Ödenmez İse:

5.Alıcı, satın aldığı eğitimin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının eğitimi verme yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler:

6.Eğitim gerçekleştikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilir ve satılan eğitim bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu eğitim bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya ait hesaba havale/eft yapmak zorundadır.

Öngörülemeyen Sebeplerle Eğitim Süresinde Gerçekleştirilemez İse:

7.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim süresinde gerçekleştirilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini ve eğitimin bir başka eğitim ile değiştirilmesini talep edebilir. Alıcı siparişi yasal sürede iptal ettiğinde; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak iptal edilen bedelin bankandan alıcının hesabına aktarılması için geçecek süre alıcının sorumluluğundadır.

Cayma Hakkı:

8.ALICI; satın aldığı eğitime ilişkin, eğitimin başlamamış olması şartıyla, satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

9.Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:

ŞİRKET: Ener Akademi

ADI/UNVANI: Ener Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Tic Ltd. Şti

ADRES: Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. Park Sk. No: 13/7 Güngören/İstanbul

EPOSTA: hukukegitim@enerakademi.com

TELEFON: 0212 570 40 46

Cayma Hakkının Süresi:

10.Alıcının cayma hakkına ilişkin bu 14 günlük süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile eğitimin ifasına başlanan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

11.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.

12.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve eğitimin henüz başlamamış olması şarttır.

Cayma Hakkının Kullanımı:

13. Satın alınan eğitimin faturası, (İade edilmek istenen eğitimin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade Koşulları:

14.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

15.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

16.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Ödeme ve Teslimat

17.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Garanti Bankası TR08 0006 2001 2580 0006 2980 26 hesabımıza (TL) ödeme yapabilirsiniz.

18.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.