Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Ener Akademi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adresi : Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. Park Sk. No: 13/7 Güngören/İstanbul
Telefon : 0212 570 40 46
Fax : 0212 570 40 47
E-Mail : info@enerakademi.com

1.2- ALICI:

Adı, Soyadı, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.enerakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM

Eğitim Adı

Adet

Toplam Eğitim Tutarı

Eğitimin adı ve türü, miktarı, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI,  internet sitesinde sözleşme konusu eğitimin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ener Hukuk Akademisi'nden kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express) veya Banka Havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, (Garanti Bankası TR08 0006 2001 2580 0006 2980 26  (TL) hesabımıza) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

4.2- Sözleşme konusu eğitim, online eğitimlerde önceden belirlenen günde hizmetin verilmesiyle, offline eğitimlerde ise yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir eğitim için ALICI`nın internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu eğitimin, ALICI tarafından izlenmemesi veya herhangi bir sebeple kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Ener Hukuk Akademisi tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde fatura eşliğinde sunacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir.

4.5- SATICI, sözleşme konusu eğitimi eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde sunmakla sorumludur.

4.6- Sözleşme konusu eğitimin sunulması için işbu sözleşmenin imzalı veya onaylı nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI eğitimi sunma yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7- Eğitimin sunulmasından sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI, eğitim bedelini ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür.

4.8- SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu eğitimi süresi içinde veremez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, eğitimin sunulmasını engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.9- Bir satış sözleşmesi oluşturulmadan önce, siparişinizi kendi takdirimize göre kabul etmemeyi seçebiliriz. Siparişinizi kabul edemediğimiz durumlara örnekler şu şekildedir:

  1. Eğitimin Web sitesinde gösterilmesi ancak henüz planlanmamış olması;
  2. Ödemeniz için yetkinizi alamamamız;
  3. Web sitesinde gösterilen eğitimin yanlış fiyatlandırma veya başka şekilde yanlış açıklama gibi (belirgin) bir hata içermesi.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu eğitimin satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve eğitimin henüz izlenmemiş olması şarttır. Bu şartların yerine getirilmiş olması halinde, takip eden 7 gün içinde eğitim bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile  EFT kesintisi ve sair masraflar ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK EĞİTİMLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek eğitimler(online) için cayma hakkı kullanılamaz. Eğitim, satın alınma tarihinden daha sonra bir tarihte başlayacak ise ilk 1 haftadan sonra cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI`nın veya SATICI`nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.