Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

Madde 1.1 - Satıcı

Unvanı: {FIRMA_ADI} (“{ALAN_ADI}”)
Adresi: {FIRMA_ADRES}
Telefon: {FIRMA_TELEFON}
E-Posta: {FIRMA_EPOSTA}

Madde 1.2 - Alıcı

Adı Soyadı: {ALICI_AD_SOYAD}
TC Kimlik No: {ALICI_TC_NO}
Alınan Eğitimler: {ALICI_URUNLER}
Toplam Satış Bedeli: {ALICI_SATIS_BEDELI}
Ödeme Şekli: {ALICI_ODEME_SEKLI}
Telefon Numarası: {ALICI_TELEFON}
Fatura Edilecek Kişi/Kurum: {ALICI_FATURA_EDILECEK_KISI}
Fatura Adresi: {ALICI_FATURA_ADRESI}
Vergi Dairesi: {ALICI_VERGI_DAIRESI}
Vergi Sicil Numarası: {ALICI_VERGI_NUMARASI}

Madde 2 - Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait {ALAN_ADI} alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu eğitimlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, kullanım koşulları vs. satışa konu eğitim ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında eğitim siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.“ {ALAN_ADI}” sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Konusu Eğitim

Eğitimlerin içeriği, süresi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. (Ayrıca sipariş onay formunda da belirtilmiştir.)

Ödeme Şekli: Alıcının sipariş esnasında seçtiği “Ödeme Şekli” dir.

Teslim Edilecek Kişi: Alıcının sipariş esnasında belirttiği “Teslim Edilecek Kişi” dir.

Fatura Adresi: Alıcının sipariş esnasında belirttiği “Fatura Adresi” dir.

Madde 4 - Genel Hükümler

Madde 4.1

ALICI, SATICI 'ya ait “{ALAN_ADI}” alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu eğitimin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 4.2

Sözleşme konusu eğitim, satış sayfasında belirtilen başlangıç tarihinde veya en geç başlangıç tarihinden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile online olarak gerçekleştirilir.

Madde 4.3

Sözleşme konusu eğitime, ALICI'dan başka bir kişi tarafından katılacak ise, eğitime katılacak kişinin eğitime katılmayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde 4.4

SATICI, sözleşme konusu eğitimin siparişte belirtilen niteliklere uygun ve şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Madde 4.5

Sözleşme konusu eğitime katılabilmek için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI eğitimi ALICI’ya verme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 4.6

Eğitimin satın alınmasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun eğitim bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın eğitime katılmış olması kaydıyla eğitim bedelinin en geç 3 gün içinde SATICI'ya havale/eft ya da diğer mümkün ödeme imkanlarıyla ödenmesi zorunludur.

Madde 4.7

SATICI mücbir sebeplerle eğitimi belirtilen tarihte ve ya başlangıç tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu eğitimin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya eğitimin mücbir sebep ortadan kalkana kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde, ödemenin yapıldığı şekilde kendisine iade edilir.

Madde 4.8

Eğitimin içeriği ve müfredatı, eğitmenlerin değişikliği uygun görmesi sebepleriyle değişiklik gösterebilir.

Madde 4.9

Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

Madde 4.10

İşbu sözleşme, ALICI’nın eğitimi satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Madde 4.11

18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

Madde 5 - Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu eğitimi satın aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve eğitimin henüz başlamamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 6 - Satıcının Beyan Ve Taahhütleri

Madde 6.1

“Satıcı”, sözleşme konusu eğitimin siparişte belirtilen niteliklere uygun ve süresinde gerçekleşmesinden sorumludur.

Madde 6.2

Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “SATICI”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “ALICI”ya eşit kalite ve fiyatta eğitim tedarik edebilir.

Madde 6.3

“SATICI”, eğitimin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “ALICI”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

Madde 7

Sözleşmeye Konu Eğitimin Özellikleri

Eğitimin türü, süresi, eğitmen kadrosu ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, “{ALAN_ADI}” sitesindeki eğitim tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 8 - Temerrüd Hali Ve Hukuki Sonuçları

Madde 8.1

“ALICI”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “ALICI”dan talep edebilir. “ALICI”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı “SATICI”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 8.2

“Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, “satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır.

Madde 9 - Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı

“{ALAN_ADI}”