Mal Rejimi Tasfiyesinde Şirket Hisselerinin Tasfiyesi

Mal Rejimi Tasfiyesinde Şirket Hisselerinin Tasfiyesi

Mal rejiminin spesifik alanlarından biri de şirket hisselerinin nasıl tasfiye edileceği olsa gerek. Şirketler hukukunu da içinde barındıran karmaşık bu tasfiye aşamasını, konunun uzmanı Av. Derya İÇÖZ DEMİREL’den dinledik.

Bu eğitimde, mal rejimi tasfiyesinin alt başlığı olan şirket hisselerini tasfiyesinin nasıl yapılacağına ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

313.00 ₺ -%30 219.10 ₺
 • Giriş
 • Şirket Hissesinin Niteliğinin Tespiti
 • Mal Rejimi Tasfiyesinde Hangi Tarihteki Şirket Hisse Değerinin Esas Alınacağı
 • Şirket Değerinin Belirlenmesi
 • Şirketin Kişisel Mal Niteliğinde Olması Halinde Talep Edilebilecek Hususlar
 • Şirket Hisselerinde Sermaye Artırımı
 • Eşin Birden Fazla Şirkette Payının Bulunması
 • Bir Şirkette Her İki Eşinde Hissedar Olması Durumu
 • Şirket Hisselerine İlişkin İhtiyati Tedbir
 • Şirket Hisselerine İlişkin Talepler
 • Hisse Sahibi Eşin Savunması
 • Sermaye Artırımında Hesaplama
 • Av. Derya İÇOZ DEMİREL