Bireysel İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi
İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi, hemen hemen tüm avukatların mutlaka karşılaştıkları ve dava üstlendikleri bir alan. Adli yargı içerisinde de en büyük paya sahip dava türü aynı zamanda ancak iş davalarında gerçek uzmanlık sahibi avukat sayısı ise oldukça az.
Bu eğitim, bireysel iş hukukunun tüm ayrıntılarını ele alarak bu alanda çalışan hukukçuların uzmanlaşmalarını sağlayacak ve konuya yeterince hakimiyet bulunmamasından kaynaklı hak kayıplarının önemli ölçüde önüne geçecek.
Bu eğitim sonrasında, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na tabi iş sözleşmelerinden kaynaklı davalarda, konuya tam hakimiyet kazanmış olacaksınız.
1.853,94 TL
1.416,69 TL
(%25 indirimli)

Favorilerime Ekle

12 Aya varan taksit seçenekleri

Bu eğitim ile bireysel iş hukukunun sözleşme türleri, fesih, fazla çalışma, işçilik alacakları hesaplama gibi önemli alanlarına hakimiyet kazanacak ve güncel Yargıtay kararlarını analiz ederek Yargıtay 9. Daire'nin birçok alanda güncel içtihatlarına vakıf olacaksınız.

Bu eğitim ile 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'a tabi iş sözleşmelerinden kaynaklı davalarda, konuya tam hakimiyet kazanmış olacaksınız.

 • Eğitimde devam zorunluluğu bulunmamakta olup ders kayıtlarını eğitim sona erdikten üç ay sonrasına kadar izleme imkanınız bulunmaktadır.
 • Eğitim sona erdikten bir ay sonra yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş puan alan katılımcılarımız, başarılı sayılarak sertifika almaya hak kazanacaklardır.
 • Yapılacak sınava herhangi bir mazeretle katılamayan veya yeter puan alamayan katılımcılarımız, bir hafta sonrasında yapılacak mazeret sınavına katılabilecek ve bu sınavda yüz üzerinden yetmiş puan almaları halinde sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim, 8 Aralık'ta başlayacak ve Perşembe Cuma 19:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

EĞİTİM MÜFREDATI

İŞ SÖZLEŞMELERİ

 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı ve Önemi
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Uzaktan Çalışma ve Uzaktan Çalışmada Yaşanan Sorunlar
 • 4857 Sayılı İş Kanununun Kapsamı
 • Hangi Haller Sözleşmede Esaslı Değişiklik Oluşturur?
 • Asıl İşveren/Alt İşveren ve Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin Sorumluluğu Nasıl Belirlenir?
 • İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması
 • İşyeri Devri ve İş Sözleşmesinin Devri

İŞE İADE DAVALARI

 • İşe İade Davası Açabilmenin Şartları (Kıdem, İşçi Sayısı, İş Güvencesindde Olma)
 • Haklı Neden-Geçerli Neden Ayrımına Dair Yargıtay Kararları
 • Feshe Son Çare Bakma İlkesinin Uygulama Alanı
 • Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatında Hesaba Esas Alınacak Ücret Konusunda Yargıtay Kararları
 • İşe İade Talebi ve İşe Başlatma Sürecine Dair Sorunlu Alanlar

SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • İşçinin Haklı Fesih Halleri ve İspatı
 • İşçinin Psikolojik Tacize Uğraması ve Sonuçları
 • İşverenin Haklı Fesih Halleri ve İspatı
 • İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshin Sonuçları
 • İş Hukukunda İbraname
 • İkale

İŞÇİLİK ALACAĞI HESAPLAMALARI

 • Ücret
 • Kıdem Tazminatı (İşçinin Kıdemine Bağlı Haklarda İşçinin Kıdeminin Belirlenmesi)
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Çalışma 
 • UBGT Çalışması
 • Prim
 • Yıllık İzin

İŞ DAVALARI

 • Özlük Dosyasının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • İş Yargılamasında İspat Açısından Bordrolar ve Diğer Yazılı Delillerin Geçerliliği
 • İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı Hususunda Dikkat Edilecek Hususlar
 • İşçilik Alacakları Açısından Belirsiz Alacak-Kısmi Dava Ayrımına Dair Yargıtay Uygulaması
 • Alt İşveren-Asıl İşveren, Husumet Sorunu ve Muvazaanın İspatı
 • İş Davalarında İspat Yükü ve Bilirkişilik
 • İş Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk
 • İş Hukukunda Organik Bağ Teorisi ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisinin Önemi ve Uygulama Alanı
 • İş Davalarında Tanığın Rolü ve Etkili Tanık Beyanı Nasıl Olur?
 • İş Hukukunda Ceza Koşul
 • Rekabet Etmeme Yasağına Dair Uyuşmazlıklar ve Yargıtay Kararları
 • Eğitim müfredatı, eğitmen kadrosu, eğitim süresi ve eğitim tarihinde iyileştirme çalışmaları kapsamında değişiklik yapılabileceğini belirtmek isteriz.

Eğitim sonunda katılımcılara Ener Akademi Katılım Belgesi verilecek olup dileyenler Altınbaş Üniversitesi SEM tarafından düzenlenen e-devlet onaylı sertifika* alabilecektir.

*Sertifika bedeli 250 TL olup eğitim ücretinden ayrı olarak Havale/EFT ile ödeme yapılabilecektir.

 

 

İş Hukuku’nda değişen içtihatlar yüzünden dava kaybetmemek için,

Hemen herkesin çalıştığı bu alanda fark yaratmak için,

İşçilik alacağı/ücret/faiz hesaplamalarını öğrenebilmek için,

İş davalarında usul ve ispat konularına hakimiyet kazanmak için,

Mobbing, iş hukukunda kişisel veri, sözleşmede esaslı değişiklik halleri dahil bir çok konuda bilginizi en üst seviyeye çıkararak bu alanda bir adım önde olmak için bu eğitime katılmalısınız.

Eğitimimiz, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik 42 online ve interaktif dersten oluşmaktadır.

Eğitim, 8 Aralık'ta başlayacak ve Perşembe Cuma 19:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

 • Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER
 • Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Dr. Hasan KAYIRGAN
 • Bilirkişi Av. Ayça ULAŞ
 • Av. Selçuk ENER
 • Hakim Recep ÖZDEMİR (İst. BAM 28. Hukuk Dairesi Başkanı)
 • Hakim Dursun YILMAZ (İst. BAM 51. Hukuk Dairesi Başkanı)
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. enerakademi.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat