İcra ve İflas Hukuku Uzmanlık Eğitimi
Her avukat icra iflas hukuku ile az da olsa ilgili olmak zorundadır. Hukukçu da olsanız cezacı da mutlaka yolunuz icra hukukundan geçiyor. Ancak uygulamada yasadan o kadar farklı bir icra hukuku var ki çoğu zaman tıkanıp kalıyoruz.
Davayı kazanmanın tek başına işi sonuçlandırmak olmadığını, icra aşamasında yıllarca uğraşınca anlıyoruz. İşte bu eğitim ile bir alacağı tahsil etmede ya da bir ipoteği paraya çevirmede sizi sonuca götürecek altın değerinde bilgiye ve tecrübeye sahip olacaksınız.
Eğitim sonunda katılımcılara Ener Akademi Katılım Belgesi verilecek olup dileyenler Altınbaş Üniversitesi SEM tarafından düzenlenen e-devlet onaylı sertifika* alabilecektir.
*Sertifika bedeli 250 TL olup eğitim ücretinden ayrı olarak Havale/EFT ile ödeme yapılabilecektir.
1.853,94 TL
1.416,69 TL
(%25 indirimli)

Favorilerime Ekle

12 Aya varan taksit seçenekleri

Bu eğitim ile icra hukukunun takip açılışından tahsilat aşamasına kadar tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Uygulamada yerleşmiş ancak yasada çoğu zaman yeri olmayan uygulamaları, tahsilat sürecinde sizi en hızlı sonuca götürecek yolları öğreneceksiniz.

İcra hukukunda tıkandığınız noktalarda bu alanın en iyilerinin bilgi ve tecrübesinden bu eğitim sayesinde istiafade edebileceksiniz. 

 • Eğitimde devam zorunluluğu bulunmamakta olup ders kayıtlarını eğitim sona erdikten üç ay sonrasına kadar izleme imkanınız bulunmaktadır.
 • Eğitim sona erdikten bir ay sonra yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş puan alan katılımcılarımız, başarılı sayılarak sertifika almaya hak kazanacaklardır.
 • Yapılacak sınava herhangi bir mazeretle katılamayan veya yeter puan alamayan katılımcılarımız, bir hafta sonrasında yapılacak mazeret sınavına katılabilecek ve bu sınavda yüz üzerinden yetmiş puan almaları halinde sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim, 4 Mart'ta başlayacak ve Cumartesi Pazar 11:00-13:45/14:30-18:15 saatleri arasında gerçekleşecektir.

MÜFREDAT

GENEL BİLGİLER

 • İcra/İflas Daireleri ve İcra Mahkemeleri Arasındaki İş Bölümü
 • İdare Aleyhine Açılacak Sorumluluk Davası
 • Zarar Ziyan Davası
 • Şikayet ve İtiraz Farkları

İLAMLI TAKİPLER

 • İlamlı Takip Türleri
 • Takibe Dayanak Belgeler Konusunda Karşılaşılan Sorunlar
 • Takibin Kesinleşmesi İle ilgili Karşılaşılan Sorunlar
 • Tehir-i İcra Prosedürü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

İLAMSIZ TAKİPLER

 • İlamsız Takip Türleri
 • Yetki İle İlgili Sorunlar
 • Takipten Vazgeçme/Feragat Halinde Harç Uygulaması
 • Tebligat Aşaması İle Ittıla Olma İle İlgili Yargıtay Uygulaması
 • İtiraz Şekli, Süresinin Başlangıcı ve Gecikmiş İtiraz Hususunda Karşılaşılan Sorunlar
 • İtirazın Geçici ve Kesin Kaldırılmasında Şartlar ve Dayanak Belgeler ile Maddi Hukuka Etkisi
 • Borçtan Kurtulma Davası ve Menfi Tespit Davası İlişkisi
 • Mal Beyanı ile İlgili Yargıtay Kararları
 • İtirazın İptali Davalarında Yetki ve Görev
 • İtirazın İptali Davalarında Alacaklının Dayanabileceği Deliller ve Hukuki Nedenlere Dair Yargıtay Kararları
 • İtirazın İptali Davalarında Borçlunun Takibe İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olup Olmadığına Dair Yargıtay Kararları
 • İtirazın İptali Davası Sonrası Takibe Devam Sorunu(Davanın Kısmen veya Tamamen Kabulü Halinde Borçluya Ayrıca İcra Emri Gönderilip Gönderilmeyeceği)
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarında Yetki, Görev ve İspat Yüküne Dair Yargıtay Uygulamaları
 • Menfi Tespit Davası Sonrası Teminatla İlgili Sorunlar

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI/İLAMSIZ TAKİPLERDE AYRIKSI DURUMLAR

KİRALANIN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ TAKİPLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÇOCUK TESLİMİNE DAİR TAKİPLERDE SON DEĞİŞİKLİKLER

HACİZ VE PARAYA ÇEVİRME AŞAMASI

 • Haczedilemeyen Mallar ve Aile Konutu Sorunu
 • Hacizde İstihkaka İlişkin Uygulamalar ve Yargıtay Kararları
 • Hacze İştirakte Uygulama Sorunları
 • Haciz Sırasında Avukatın Rolü ve Hakları
 • Haczin Düşmesi, Yenilenmesi ve Kaldırılması
 • Hacizli Malların Paraya Çevrilmesine Dair Karşılaşılan Sorunlar ve Borçlunun Satış İsteme Hakkı
 • Kıymet Takdirine İtiraz ve Sonuçları
 • Sıra Cetveline Dair Alacaklıların Hukuki Çareleri
 • Satış Sonrası Harç, Vergi ve Diğer Masraflardan Sorumluluk
 • İhalenin Feshi Davalarına Dair Yargıtay Kararları

İFLAS TAKİBİ

 • İflasın Açılması ve Alacak Kaydı Sürecine Dair Bilinmesi Gerekenler
 • Birinci ve İkinci Alacaklar Toplantısında Alacaklıların Yapması Gerekenler
 • İflasın İcra Takiplerine Etkisi ve İstihkaklı Mallar Yönünden Ayrıksı Durumlar
 • İflasın Açılmasının Devam Eden Davalar Açısından Etkisine Dair Uygulama Problemleri
 • Malların Paraya Çevrilmesi ve İflasın Kapanması

İHTİYATİ HACİZ

 • İhtiyati Haciz Uygulaması
 • İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi

UYGULAMADA SIKÇA KARŞILAŞILAN İCRA İFLAS SUÇLARI

 • Mal Beyanı Suçu
 • Alacaklıdan Mal Kaçırma Suçu
 • Eğitim müfredatı, eğitmen kadrosu, eğitim süresi ve eğitim tarihinde iyileştirme çalışmaları kapsamında değişiklik yapılabileceğini belirtmek isteriz.

Eğitim sonunda katılımcılara Ener Akademi Katılım Belgesi verilecek olup dileyenler Altınbaş Üniversitesi SEM tarafından düzenlenen e-devlet onaylı sertifika* alabilecektir.

*Sertifika bedeli 250 TL olup eğitim ücretinden ayrı olarak Havale/EFT ile ödeme yapılabilecektir.

İcranın tüm aşamalarında tecrübe kazanmak için,

İcra takibinde faiz hesaplamalarında yapılan hatalardan kaynaklı hak kayıpları yaşamamak için,

Takibin kesinleşmesi, haciz ve satış aşamalarına ilişkin güncel Yargıtay kararlarına hakimiyet için,

Hangi alanda çalışırsanız çalışın mutlaka bilmeniz gereken bir alan olduğu için,

Bu alanda böyle bir kadro ve bu kadar geniş bir müfredatla planlanmış benzer bir eğitim olmadığı için bu eğitime katılmalısınız.

Eğitimimiz, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik 42 online ve interaktif dersten oluşmaktadır.

Eğitim, 4 Mart'ta başlayacak ve Cumartesi Pazar 11:00-13:45/14:30-18:15 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Güncelleniyor...

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. enerakademi.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat